Gullbransdstorps scoutkår

Gullbrandstorps scoutkår bildades 1982 och har idag cirka 100 medlemmar.

Gullbrandstorps scoutkår är en ideell förening, direktansluten till Scouternas riksförbund, och därigenom också en del av Hallands scoutdistrikt. Kårens styrelse väljs av den årliga kårstämman (årsmöte) (se under Styrelse).

Organisationsnummer: 802414-5206
Bankgiro: BG 5723-2514