Cajsa Fransson

Ordförande

E-post: cajsa.anna@me.com
M0bil: 0739 95 86 31

 

Malin Svensson

Vice ordförande, Webbansvarig, Spårarledare

E-post: mollan.svensson@gmail.com

Mobil:070-587 07 89

Jonas Svensson

Kassör

E-post: jonas.svensson@havochvatten.se
Mobil: 076-331 52 19

Jessica Geijer

Sekreterare, Avdelningsledare Upptäckare

E-post: jessicageijer@hotmail.com 
Mobil: 070-657 61 49

Filip Strandmark

Ledamot, Webbansvarig

E-post: filip.strandmark@gmail.com

Cecilia ”Cecce” Boberg

Ledamot
E-post: cecce@rbo.se

Jim Tilmaz

Ledamot, Projektansvarig Vindskydd.

Sofie Svensson

Ledamot, Ledare Spårarna.

E-post: that.sofie01@gmail.com

Oscar Fransson

Ledamot, Juniorledare Spårare.

E-post: osci.fransson@gmail.com

Suppleanter:

Oscar Bergstaf
André Edvardsson
Hampus Winslott
Adam Gimfalk