Vår organisation

Vår scoutkår har cirka 100 medlemmar, varav de flesta är barn och ungdomar. De vuxna medlemmarna fungerar oftast som ledare eller som andra typer av funktionärer. Det går också bra att vara betalande medlem om man vill vara scout eller stödja vår verksamhet genom att vara ”stödmedlem”.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi en avdelning vardera för åldersgrupperna spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal. För varje avdelning finns ett ledarlag som oftast består av 4-6 ledare.

Kåren har en vald styrelse som träffas regelbundet. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en heldag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Kårens verksamhet finansieras dels genom medlemsavgifter, dels genom bidrag. De avgjort största bidragen är föreningsbidrag från Halmstads kommun, förmedlade av teknik- och fritidsförvaltningen och statsbidrag från den statliga ungdomsstyrelsen, som vi ansöker om via Scouternas riksorganisation. Kåren är också ansluten till Sensus studieförbund, och får bidrag för sin studiecirkelverksamhet därifrån. Därutöver ansöker vi då och då om bidrag ur olika fonder för speciella ändamål, till exempel särskild utrustning eller för något speciellt läger.